Zwierzęta

 

Zwierzęta gospodarskie to takie zwierzęta, których produkty lub też siła są wykorzystywane przez człowieka i jednocześnie, których chów i hodowla wymagają warunków gospodarskich. 

Każdy gatunek zwierząt domowych obejmuje od kilku do nawet kilkuset ras. Wiele z nich jest do siebie tak bardzo podobnych, że tylko wprawne oko fachowca jest w stanie je odróżnić.

Pod pojęciem rasy należy rozumieć pewną populację zwierząt tego samego gatunku, które są do siebie podobne fenotypowo (zewnętrznie) i genetycznie.

Prowadzona od wielu lat hodowla, czyli celowa ingerencja w strukturze rasy, sprawiała, że osobniki te zmieniały się. Tu kontrolę nad naturą przejął człowiek (hodowca). Od koncepcji człowieka zależało i zależy do dziś, czy dana rasa ma być bardziej wydajna w takim czy innym kierunku. Taką ukierunkowaną pracę hodowlaną można przedstawić na przykładzie bydła mlecznego, wśród którego dąży się do uzyskania osobników wyłącznie jednokierunkowych produkcyjnie. I tak wyróżnia się dwa typy bydła: mleczne, które reprezentuje rasa holsztyńsko- fryzyjska i mięsne z rasą belgian blue. Odchodzi się natomiast od ras w typie dwukierunkowym tzw. kombinowanym, do którego należą najczęściej rasy obecnie zaliczane do rodzimych, jak np. polska czerwona, polska czerwono- biała, czy żółta niemiecka. 


/Mateusz Wojtuś/


powered by