Muzeum żywe

Prowadzony już od kilku lat w Muzeum chów zwierząt jest częścią szerokiego programu ochrony dziedzictwa naturalnego. W minionym stuleciu wskutek dynamicznego rozwoju gospodarczego i stosowanych w rolnictwie intensywnych technologii doszło do zachwiania równowagi biologicznej na świecie i wyginięcia wielu odmian roślin użytkowych oraz ras zwierząt gospodarskich. Obecnie podejmuje się działania w celu ochrony zasobów genowych, w tym rodzimych ras i odmian zwierząt gospodarskich. Stanowią one bezcenne bogactwo przyrody i swoiste dziedzictwo wielu narodów. Rasy rodzime są wielowiekowym „produktem” lokalnego środowiska i w związku z tym charakteryzują się cennymi zaletami hodowlanymi, a uzyskiwane od nich produkty mają unikalną jakość. Hodowany w Muzeum żywy inwentarz liczy kilkanaście gatunków, a w ich obrębie różne rasy i odmiany rodzime. Przeważnie są to zwierzęta użytkowe, ale także ptactwo ozdobne i ryby.


powered by