Zbiory artystyczne

Wojciech Gerson, Mazur, rys. tuszem, 1884 r.
Obejrzyj galerię

Zbiory artystyczne Muzeum w Szreniawie zawierają obiekty z następujących dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby oraz tkaniny artystycznej.
Tematyka gromadzonych obiektów w wymienionych powyżej pięciu działach związana jest z wsią i rolnictwem - dominuje pejzaż, sceny rodzajowe, portret.
W zbiorach malarstwa wyróżnia się kolekcja dziewięciu obrazów autorstwa Wincentego Wodzinowskiego, który w portretach i scenach rodzajowych oddawał barwność podkrakowskiej wsi. Należy też wspomnieć o poszerzanej kolekcji prac Adama Setkowicza i Aleksandra Augustynowicza, którzy czerpali z folkloru Małopolski i Huculszczyzny. Inspiracja tą ostatnią widoczna jest również w obrazach z I. ćw. XX w. autorstwa Władysława Jarockiego, Kazimierza Sichulskiego i Fryderyka Pautscha. W zbiorach znajdują się także pojedyncze prace Alfonsa Karpińskiego, Teodora Axentowicza i Włodzimierza Tetmajera.
W kolekcji muzealnej nie brak przykładów malarstwa pejzażowego z okresu Młodej Polski: Juliana Fałata, Jana Stanisławskiego i ich uczniów: Stanisława Czajkowskiego oraz Stanisława Kamockiego.
Muzeum posiada w swoich zbiorach dwie prace popularnej artystki okresu dwudziestolecia międzywojennego - Zofii Stryjeńskiej oraz dwie prace Zbigniewa Pronaszki z okresu formistycznego i koloryzmu.
W dziale rysunku najcenniejszymi obiektami są prace wybitnych dziewiętnastowiecznych realistów z kręgu akademii monachijskiej: Leona Wyczółkowskiego, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego a także Wojciecha Gersona.
W zbiorach grafiki godnym uwagi jest staloryt Richarda Nicholsona pt. „Konie faraona” z II poł. XIX w. wykonany według obrazu Johna Frederick Herringa – brytyjskiego malarza, działającego w I poł. XIX w. Należy tutaj również wspomnieć o jedenastu sztychach Johanna Eliasa Ridingera, który tematem przewodnim swoich prac uczynił figury wyższej szkoły jazdy konnej.
W kolekcji grafiki wyróżniają się autolitografie jednego z najwybitniejszych twórców Młodej Polski - Leona Wyczółkowskiego z lat 20. XX w., drzeworyt Wojciecha Weissa, a także cykl drzeworytów Władysława Żurawskiego z lat 30. XX w.
W dziale rzeźby należy wyróżnić prace z pocz. XX w. artystów zainspirowanych secesją: nabyta w 1967 r. płaskorzeźba Wacława Szymanowskiego pt. „Chłop pańszczyźniany” oraz popiersie „Siewca” Konstantego Laszczki.
W kolekcji muzealnej dominują prace rzeźbiarskie artystów z lat 70. XX w. Należą do nich eksponowane w parku muzealnym popiersia portretowe osób zasłużonych dla polskiej wsi i rolnictwa, wykonane przez artystę poznańskiego Jerzego Sobocińskiego oraz kamienne rzeźby „Owce” Bronisława Chromego, artysty krakowskiego, ucznia Xawerego Dunikowskiego. 
Najmniej liczebną grupę stanowi dział tkaniny artystycznej. Wyróżniają się tutaj gobeliny Joanny Hasior, Bożeny Bartnickiej, Barbary Podkańskiej oraz Anieli Janiszewskiej.

W. Zyliński, Wystawa „Wieś Polska” w Liskowie, 1925
Obejrzyj galerię

Zbiory plakatu
Muzeum w swojej kolekcji posiada plakat, fotogazetkę i afisz.
Ze względu na prezentowaną tematykę, zbiory można podzielić na plakaty o wystawach stałych i czasowych, konkursach, festiwalach, targach, dożynkach, turystycznych atrakcjach regionalnych. Dużą grupę stanowią plakaty oświatowe (literatura rolnicza), instruktażowe, plakaty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz antyalkoholowe.
W kolekcji znajduje się 5 plakatów datowanych na l. 20.-30.XX w. W większości są to plakaty instruktażowe (zapobieganie chorobom bydła i szkodnikom sadów) wykonane w technice litografii. Poza tym, w tej nielicznej grupie należy wymienić plakat reklamujący wystawę „Wieś polska” w Liskowie oraz plakat autorstwa Tadeusza Gronowskiego z przemówieniem Prezydenta Ignacego Mościckiego, które zostało wygłoszone podczas posiedzenia Rady Głównej Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych. Warto również wspomnieć o trzech reprintach plakatów wyrobów firmy Alfa-Laval.
Ważną kolekcję stanowi 59 plakatów i fotogazetek propagandowych z lat 40. i 50. XX w. autorstwa takich artystów-grafików jak: Wiktor Górka, Józef Mroszczak, Lucjan Jagodziński, Waldemar Świerzy, Włodzimierz Zakrzewski, Mieczysław Kościelniak czy Tadeusz Gronowski. Mają one charakter druków agitacyjnych, a stylistyka większości z nich utrzymana jest w duchu realizmu socjalistycznego. Dominują następujące tematy: sojusz robotniczo-chłopski, obowiązkowe dostawy, mechanizacja, spółdzielczość, oświata, satyra. W zbiorach plakatu Muzeum w Szreniawie największą grupę stanowią prace artystów z l. 70. i 80. XX w.: Zbigniewa Kaji, Jana Młodożeńca, Macieja Urbańca, Władysława Chomicza, Karola Śliwki, Jerzego Czerniawskiego i Danuty Cesarskiej. /Hanna Ignatowicz/


powered by