Zawody furmanów

27 kwietnia br. odbyły się na terenie Muzeum pokazy sprawności furmanów i ich koni roboczych. Organizatorem zawodów byli Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych oraz  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.


powered by