Wystawa czasowa „Splendor Wielkopolski” 29 października – 14 grudnia 2021

fot. MNRiPRS w Szreniawie
Kliknij!

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy, której głównym tematem jest zaprezentowanie tradycji krawieckich i tkackich krajowego przemysłu manufakturowego na przykładzie polskiego stroju narodowego. W dawnych wiekach słynne na terenach Rzeczypospolitej były manufaktury, np. pasów słuckich w Słucku, makat buczackich w Buczaczu, czy polskich kobierców wełnianych w Brodach. To wszystko składało się na splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Splendor budowany również w wymiarze lokalnym, jak w warsztatach tkackich na zamku w Kórniku założonych przez Teofilę z Działyńskich Szołdrską-Potulicką. Na ekspozycji znajdują się zabytkowe obiekty z kolekcji prywatnej, współczesne tkaniny wykonane w Persjarni Zambrzyckich, a także repliki osiemnastowiecznych strojów z pracowni Mme Chantberry - Kostiumologia i Krawiectwo Artystyczne. Obok polskich strojów narodowych prezentujemy pasy kontuszowe, świadczące o pozycji i zamożności sarmaty oraz słynne makaty buczackie. Na wystawie można obejrzeć eksponaty z XVII w. (np. arras „Aleksander w bitwie pod Granicus”), XVIII w. (polska szabla zwana karabelą) i XIX w. (dywany perskie, kaukaskie). 

Informujemy, że pasy kontuszowe, makaty buczackie i inne pamiątki (zakładki, notesy itp.) wykonywane przez manufakturę Persjarnia Zambrzyckich można zakupić w naszym sklepiku muzealnym. Produkty można zobaczyć na stronie Persjarni: Persjarnia Zambrzyckich – Pasy Kontuszowe, Makaty Buczackie

Wystawa będzie dostępna w pałacu w Szreniawie do dnia 14 grudnia 2021 roku.

Organizatorem projektu jest Fundacja Kultury i Sztuki „Ars Longa” im. Mieczysława Święcickiego, przy wsparciu Fundacji Zakłady Kórnickie, we współpracy ze Związkiem Szlachty Rzeczypospolitej oraz Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

 
 

powered by