„Przyjaciel wolności, ludu, cnót i prawa. Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę śmierci” - wystawa czasowa

4 kwietnia mija 223. rocznica zwycięskiej bitwy pod Racławicami, a 15 października 200 lat od śmierci generała Tadeusza Kościuszki (1746-1817). 

Sercem obchodów Kościuszkowskich będzie Kraków, ale i Wielkopolska pragnie uczcić „wodza kosynierów”. Wystawa w Muzeum w Szreniawie pt. „Przyjaciel wolności, ludu, cnót i prawa. Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę śmierci” wpisuje się w krajowe uroczystości rocznicowe. Ekspozycja ma na celu ukazanie postaci Naczelnika pierwszego polskiego powstania narodowego i jego dokonań w walce narodowowyzwoleńczej. Pragniemy również przypomnieć rolę demokratycznych idei kościuszkowskich w kształtowaniu tożsamości narodowej chłopów i dążeniu tej warstwy do wyzwolenia z poddaństwa. 

W warstwie tematycznej wystawy można wyróżnić cztery główne zagadnienia. Pierwsze dotyczy bogatego życiorysu Kościuszki, który wpisuje się w ważne wydarzenia historyczne osiemnastowiecznej Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podjęto również próbę naszkicowania portretu osobowego Naczelnika poprzez analizę jego wyglądu zewnętrznego, temperamentu, zdolności, aktywności, więzi interpersonalnych i światopoglądu. Drugie zagadnienie porusza działalność wojskową generała Kościuszki: udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. i dowodzenie w powstaniu 1794 r., w którym ważną rolę odegrali chłopi idący z kosami i pikami na rosyjskie bagnety. Kolejny punkt ekspozycji przez pryzmat pamiątek rocznicowych ukazuje, w jaki sposób kultywowano pamięć ostatniego wodza Rzeczypospolitej, którego legenda już od dwustu lat łączy wszystkich Polaków. Wystawę dopełnia problematyka recepcji Tadeusza Kościuszki oraz bohaterów powstania 1794 r. w polskiej sztuce ludowej. 

W celu zilustrowania wymienionych zagadnień zaprezentowano na wystawie obiekty, wśród których można wyróżnić następujące grupy: wizerunki Kościuszki i sceny z jego życia w twórczości artystycznej; elementy stroju i uzbrojenia; dokumenty z okresu powstania 1794 r.; bilety skarbowe z czasu Insurekcji oraz banknoty z wizerunkiem Kościuszki; pamiątki rocznicowe (medale, znaczki, koperty, bilety wstępu na obchody, biżuteria patriotyczna, filiżanka z portretem Naczelnika, programy wieczornic i przedstawień teatralnych, plakaty, ulotki, pocztówki, fotografie); obiekty nawiązujące do działalności i idei propagowanych przez ruch ludowy; telegramy kościuszkowskie; wydawnictwa (biografie Naczelnika, broszurki rocznicowe) oraz wytwory sztuki ludowej, będące najczęściej pokłosiem konkursów o tematyce patriotycznej popularnych w okresie PRL.

Na wystawie zgromadzono blisko 600 obiektów i dokumentów z 16 instytucji, ze zbiorów własnych, a także kolekcji prywatnych. Najstarsze z nich pochodzą z okresu insurekcji. 

Wystawie towarzyszy katalog i komiks. Do nabycia w kasie Muzeum.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy w dniach 28 kwietnia – 19 listopada 2017 r.

 

Partner wystawy:

 
Do pobrania:
 

powered by