Wycieczka po muzeum

Aby rozpocząć zwiedzanie, należy udać się do kasy biletowej, a następnie skierować się do wyjścia z budynku, które prowadzi przez automatycznie rozsuwane drzwi. Obszar całego muzeum położony jest na planie prostokąta o powierzchni 10 hektarów i rozciąga się na długość około 650 metrów. Podzielić go można na dwa obszary -  od wejścia część parkową i dalszą, folwarczną. 

Uwaga!

Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w pawilonach części parkowej muzeum, które mają na celu między innymi poprawę dostępności muzeum dla zwiedzających z niepełnosprawnościami. W związku z tym faktem nie wszystkie wystawy są otwarte.

 

Część parkowa

Szreniawskie muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach w części parkowej. Od wejścia wzdłuż całej części parkowej biegnie po lewej stronie płaska brukowana ścieżka, którą swobodnie mogą przemierzać osoby poruszające się na wózkach. Od niej odchodzą boczne rozgałęzienia do poszczególnych pawilonów od 1 do 12. Większość z nich jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach, z wyjątkiem pawilonów nr 9 i nr 7. Wzdłuż alejek ustawione są wygodne ławki, na których można odpocząć. W środkowej część terenu parkowego organizowane są większe imprezy muzealne. Pawilon nr 13 ustawiony jest na końcu części parkowej, w pobliżu Pałacu. Utwardzona ścieżka kończy się w części parkowej przy pawilonie nr 13.

Pałac

Pałac

Dla zwiedzających z niepełnosprawnościami dostępny jest również Pałac, w którym ekspozycja obejmuje trzy kondygnacje. Dostęp na ekspozycje zapewnia winda i dźwig. Ekspozycja w Pałacu przystosowana jest również dla osób z dysfunkcją wzroku. Więcej na temat udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

 

 

Część folwarczna

Część folwarczna, widok ogólny

Plac folwarczny wyłożony jest wystającym, nierównym brukiem nieprzejezdnym dla osób poruszających się na wózkach. W kierunku spichlerza można przejechać wygładzoną żwirową ścieżką biegnącą po prawej stronie placu, ale tylko z pomocą opiekunów. 

W spichlerzu znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami zapewniająca dostęp na poszczególne ekspozycje.

 

 

 

 

 

Toalety

Na terenie muzeum dysponujemy pięcioma punktami z zapleczem sanitarnym. Toalety przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Usytuowane są w następujących miejscach:

-część parkowa: portiernia, pawilon nr 7, pałac, 

-część folwarczna: obora, stodoła nr 3 w spichlerzu.

W toalecie damskiej w pawilonie nr 7 znajduje się specjalny stół do przewijania niemowląt.


powered by