W zakładce „Historia jednego przedmiotu” przedstawimy państwu cykl opowieści o rzeczach  przeznaczonych dla społeczności ziemiańskiej, obecnych w pałacach, dworach, majątkach. Omówimy okoliczności towarzyszące powstaniu pięknych, eleganckich przedmiotów oraz ewolucję ich wyglądu i funkcji.

Elementy wyposażenia ziemiańskich rezydencji - dziś często zapomniane – wciąż świadczą o sposobach funkcjonowania dawnego świata, o powinnościach, zainteresowaniach i pasjach jego mieszkańców.

 


powered by