Współpraca Muzeum z Urzędem Dozoru Technicznego

Pragniemy poinformować, że Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zawarło umowę o współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego. W wyniku współpracy możliwe było wykupienie przez Muzeum z rąk prywatnych odrzutowego samolotu rolniczego M-15 Belphegor, który znajdował się dotąd w Szreniawie na zasadzie depozytu długoterminowego.

Przy okazji przypominamy artykuł o tym samolocie w ramach serii „Obiekt miesiąca”.

 


powered by