Włączamy w Kulturę. Edukacja muzealna dla osób z niepełnosprawnością wzroku - konferencja naukowa

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. Włączamy w Kulturę. Edukacja muzealna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, która odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 roku w sali konferencyjnej Pałacu w Szreniawie. Konferencja ze względu na sytuację panującej epidemii planowana jest zarówno stacjonarnie, jak i online.

Będzie to druga z cyklu konferencja poświęcona grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym, z naciskiem na aspekt uczestnictwa ich w kulturze, a szczególnie w działalności muzeów. Tym razem skupimy się na osobach z niepełnosprawnością wzroku. 

Poniżej prezentujemy główne bloki tematyczne, z zakresu których można zgłaszać wystąpienia:

 • Edukacja osób niewidomych i niedowidzących
  (Zagadnienia: sytuacja i miejsce osób z dysfunkcjami narządu wzroku w systemie edukacji, główne problemy kształcenia niewidomych, kształcenie integracyjne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, strategie nauczania niewidomych, pomoce dydaktyczne).
 • Oczekiwania i potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku a możliwości muzeów
  (Zagadnienia: źródła finansowania uczestnictwa w kulturze i finansowania projektów, przystosowanie muzeów do obsługi ruchu turystycznego osób z niepełnosprawnością wzroku; dostępność ekspozycji muzealnych dla osób niewidomych i niedowidzących; dostęp do obiektów historycznych; sposoby i możliwości prezentacji zbiorów a potrzeby i oczekiwania osób z dysfunkcjami wzroku, savoir vivre wobec osób niewidomych i niedowidzących).
 • Edukacja włączająca w muzeach – przykłady dobrych praktyk w instytucjach kultury
  (Zagadnienia: prezentacja dorobku muzeów w zakresie obsługi ruchu turystycznego osób z niepełnosprawnością wzroku, udogodnienia; projekty edukacyjne, warsztaty, pokazy, lekcje, programy edukacyjne, przewodniki w druku wypukłym Braille’a).
 • Nowoczesne technologie w muzealnej edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku
  (Zagadnienia: wykorzystanie nowoczesnych technologii w muzeach w celu zwiększenia dostępności – audioprzewodniki z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku, dostępność stron internetowych, czytniki ekranu, aplikacje na smartfony ułatwiające orientację w przestrzeni, itp.).
 • Audiodeskrypcja
  (Zagadnienia: audiodeskrypcja dzieł sztuki, zabytków technicznych, metody tworzenia audiodeskrypcji, problemy, przykłady).

Informacje podstawowe

 • Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł/osoba (materiały konferencyjne, wyżywienie). Uczestnictwo online jest bezpłatne (ilość osób ograniczona).
 • Zgłoszenie tytułu referatu/komunikatu należy przesłać do dnia 10 sierpnia 2021 r., a zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, fax.: 0-61 81 07 642, e-mail: edukacja.konferencja@muzeum-szreniawa.pl
 • Organizatorzy zapewniają projektor multimedialny wraz z komputerem PC.
 • Szczegółowy program konferencji zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Zapraszamy!

 
 

powered by