Wiklina 2020

Kliknij!

W dniach 4 – 13 września na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu realizowany będzie XLI Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2020”.
Inauguracja odbędzie się 4 września o godz. 18 na Placu Niepodległości w Nowym Tomyślu, gdzie połączona będzie z uroczystością odsłonięcia po renowacji – największego w Europie Kosza. Plenery wikliniarskie organizowane są przez Muzeum od 2001 roku. To wyjątkowa impreza, której główną formą realizacji jest wyplatanie niezwykle oryginalnych, użytkowych i artystycznych wyrobów z wikliny. Dla odwiedzających Muzeum plener jest okazją do udziału w otwartych pokazach wyplatania. Uczestnikami są artyści wykorzystujący wiklinę w swojej pracy twórczej oraz plecionkarze. Pierwsza grupa uczestników przygotowuje projekty form wiklinowych, plecionkarze zajmują się ich praktyczną realizacją – wyplataniem.

W tym roku z uwagi na zagrożenie wynikające z pandemii koronawirusa i związaną z tym rezygnację z udziału projektantów z zagranicy, liczba uczestników jest skromniejsza niż w poprzednich latach – 5 artystów będzie współpracowało z 5 plecionkarzami. Efekt tego współdziałania prezentowany będzie w ramach wystawy poplenerowej, otwieranej w dniu zakończenia imprezy – 13 września o godz. 11. Serdecznie zapraszamy do nowotomyskiego Muzeum, zwłaszcza w czasie trwania XLI Ogólnopolskiego Pleneru Wikliniarskiego


powered by