Wejście do muzeum

Wejście do muzeum

Wejście prowadzi przez budynek portierni i można dostać się do niego schodami lub specjalnym podjazdem dla wózków, znajdującym się z lewej strony.

Na wprost drzwi wejściowych, w odległości paru metrów, ustawione są metalowe bramki. Jednak osoby poruszające się na wózkach mogą je ominąć, wjeżdżając z prawej strony przy kasie biletowej.

Przy ścianie, w której znajduje się  wejście, umieszczone są kolejno automat z przekąskami, dwa drewniane stoły z ławami oraz automaty z napojami. 

W lewej części pomieszczenia znajduje się portiernia. Na prawo od niej usytuowane są toalety, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Kasa wraz ze sklepikiem muzealnym znajduje się w prawym narożniku pomieszczenia. Można tu również kupić muzealne pamiątki.


powered by