VI Spotkanie Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych

W dniu 05.09.2021 na terenie naszego muzeum odbyło się VI Spotkanie Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych. Zaprezentowane na nim zostały następujące prelekcję:

  • Dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz Jak ratować zagrożone młyny wodne- z doświadczeń Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia
  • Mgr Wiesław Szkopek Historia wiatraków w Poznaniu
  • Nadmłynarz Ireneusz Grela Młynarstwo współczesne. Nowoczesne maszyny i urządzenia młyńskie, zastosowanie ich oraz różnice w prowadzeniu przemiału zbóż pomiędzy sposobem tradycyjnym a współczesnym
  • Mgr inż. arch. Filip Tomaszewski Wiatrak w Chrośnie na Kujawach- jego dzieje i problematyka konserwatorska
  • Mgr Zachariasz Mosakowski Jak buduje się internetową bazę danych o polskich młynach? Przemyślenia i obserwacje związane z realizacją projektu CeBaDoM w OZwRCIN
  • Mgr Anna Nowak Czy warto w Internecie mówić o młynarstwie?

 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa autorstwa Pana Wiesława Szkopka Karty Pierwszego Dnia Obiegu Znaczka i Datowniki Pocztowe z Wizerunkiem Wiatraka.

 

...


powered by