V Spotkanie Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych

Plakat imprezy

Serdecznie zapraszamy wszystkich na V Spotkanie Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych, które odbędzie się 22 września 2019 roku jako impreza towarzysząca Festynowi Młynarskiemu.

Spotkania Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych odbywają się raz na dwa lata w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Organizowane są one w celu wymiany doświadczeń i integracji środowiska osób zainteresowanych różnymi aspektami dawnego młynarstwa wodnego i wietrznego. Spotkania gromadzą młynarzy, architektów, historyków, etnologów, muzealników, kolekcjonerów, modelarzy, właścicieli młynów i wszystkich tych, którym bliskie jest dawne młynarstwo.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej.

 
 

 

Program Spotkania:

11:00- przywitanie zebranych gości

11:05- WIATRAK TURBINA WIETRZNA W POZNANIU. Historia i koncepcja renowacji obiektu-dr inż. Piotr Sielicki

11:20- Tradycyjny przemiał zbóż, a współczesne wymogi produkcji ekologicznej- Ireneusz Grela

11:35- Wystąpienie autorskie i promocja albumu- „ Dawne Młynarstwo Świata”- Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie Jarosław Jankowski

11: 50- Remont wiatraka holenderskiego w Pyzdrach w powiecie wrzesińskim- mgr inż. arch. Filip Tomaszewski

12:05- Nowe życie wiatraków- inaczej- mgr Wiesław Szkopek

12:20- Projekt centralnej Bazy Danych o Młynach w Polsce na tle dotychczasowych prób katalogowania młynów na świecie – mgr Zachariasz Mosakowski

12:35- Młyny wodne- o potrzebie i możliwości ochrony krajobrazu kulturowego- dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz

12:50- 30-lecie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu na starej fotografii –mgr  Anna Nowak

13:05- Historia Małego Młyna Wiejskiego (film) – Michał Winiarski


powered by