V Spotkanie Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych

Plakat imprezy

Serdecznie zapraszamy wszystkich na V Spotkanie Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych, które odbędzie się 22 września 2019 roku jako impreza towarzysząca Festynowi Młynarskiemu.

Spotkania Miłośników Wiatraków i Młynów Wodnych odbywają się raz na dwa lata w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Organizowane są one w celu wymiany doświadczeń i integracji środowiska osób zainteresowanych różnymi aspektami dawnego młynarstwa wodnego i wietrznego. Spotkania gromadzą młynarzy, architektów, historyków, etnologów, muzealników, kolekcjonerów, modelarzy, właścicieli młynów i wszystkich tych, którym bliskie jest dawne młynarstwo.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej.

 
 

powered by