Szreniawskie Warsztaty Ekologiczne

Rosiczka (ochrona ścisła). Śląsk Cieszyński 2009. Fot. Dorota Matela
Kliknij!

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie zaprasza serdecznie na Szreniawskie warsztaty ekologiczne. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja zagadnień związanych z edukacją ekologiczną. Planujemy cykl warsztatów, związanych z ochroną bioróżnorodności, ochroną ziemi, dotyczących zmian klimatycznych czy też gospodarki odpadami. Główne miejsce realizacji warsztatów to teren Muzeum w Szreniawie. Część zajęć odbywać się będzie również w Oddziale Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Oferta skierowana jest szczególnie do mieszkańców województwa wielkopolskiego - dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, rodzin wielopokoleniowych z dziećmi.

 

 

 

Terminy „Szreniawskich warsztatów ekologicznych”:

14.08.2021

22. 08.2021

9-12.09.2021

19.09.2021 (Oddział Muzeum w Sielinku)

26.09.2021

3.10.2021 (w ramach pokazów „Poznańska pyra”)

4-8.10.2021

11-15.10.2021

inne terminy do uzgodnienia (tylko dla zorganizowanych grup)

 

Najbliższe działania:

19.09.2021 roku w Oddziale Muzeum w Sielinku w godz. 11.00-16.00 odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat ochrony zwierząt, ptaków, roślin.

26.09.2021 r. w godz. 9.00-15.00 w Paw. wystawowym nr XII odbędą się zajęcia dla mło-dzieży: Prawne aspekty ochrony przyrody i zwierząt. Parki narodowe w Polsce”. 

3.10.2021 w godz. 11.00-17.00 odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat ochrony zwierząt, ptaków, roślin oraz warsztaty muzyczne dla dzieci i seniorów

5.10.2021 w godz. 9.45-15.00 odbędą się zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży na temat gatunków drzew połączone z ich rozpoznawaniem (spacer po WPN), a następnie zajęcia warsztatowe (sala konferencyjna)

Przewidujemy liczne konkursy. Nagrody to piękne inwentarze drzew, ptaków i kwiatów Wydawnictwa Zakamarki.

Młodsi uczestnicy będą mieli okazję malowania drewnianych figurek zwierząt.

 

 

Serdecznie zapraszamy na stanowiska Szreniawskich warsztatów ekologicznych!

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Kasie Muzeum pod numerem tel. 618107629 wew. 21

 

Uwaga: dla dzieci szkolnych proponujemy bezpłatne warsztaty wyjazdowe, które zostały całkowicie sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu: 

18-19. 10. 2021 „zielona szkoła” – warsztaty wyjazdowe (Swarzędz, Gołuchów z Muzeami Pszczelarstwa i Leśnictwa, zagrodą żubra), wyjazd dwudniowy z noclegiem,

21-22. 10. 2021 „zielona szkoła” – warsztaty wyjazdowe (Nowa Róża – Uroczysko Zgierzynieckie, Wąsowo), wyjazd dwudniowy z noclegiem.

Informacji na temat wyjazdów udziela i zgłoszenia przyjmuje Maria Walkowiak (tel. 605-267-202)

 

Maria Walkowiak, kierownik projektu

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 
 


powered by