Lekcje dla klas 0-IV

1.    Od rośliny do tkaniny - Lekcja zawieszona do odwołania!

Tematem lekcji jest tradycyjna obróbka lnu i wyrób tkanin lnianych omówiona na przykładzie zabytkowych narzędzi i sprzętu wykorzystywanego w procesie powstawania tkanin. Atrakcją lekcji jest możliwość podjęcia samodzielnej próby przędzenia na kołowrotku i tkania na krośnie.
Czas trwania: ok. 2 godz.

 

 


2.    „Ene, due, rabe...” – tradycyjne gry i zabawy dziecięce

Zabawy ludowe, w tym tradycyjne zabawki, posiadają wielowiekową tradycję, współcześnie często nieznaną. Celem lekcji jest interaktywne zaprezentowanie bogatego zbioru gier i zabaw, które mogą stanowić alternatywę dla nowoczesnych zabawek i gier komputerowych.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 


3.    Od ziarenka do bochenka - Lekcja zawieszona do odwołania!

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania tradycyjnego sposobu powstawania chleba począwszy od ziarna, a na wypieczonym w tradycyjnych piecach wiejskim chlebie kończąc. Niewątpliwą atrakcją zajęć jest własnoręczny przemiał ziarna na modelach żaren.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

4.    W wiejskiej zagrodzie 

Tematem zajęć jest życie codzienne ludności wiejskiej z początku XX wieku, jej codzienne zajęcia i zwyczaje. W specjalnie w tym celu wybudowanej drewnianej zagrodzie chłopskiej z typowym ówczesnym wyposażeniem zaprezentowane zostaną takie prace jak: wyrób masła w kierzynkach, młócenie zboża cepami, mielenie ziarna w żarnach i stępach, prace pielęgnacyjne w ogródku i przy zwierzętach.
Czas trwania: ok. 2 godz.

 

5.    Po szerokiej drodze. Dzieje transportu wiejskiego

Tematem lekcji są dzieje transportu wiejskiego na ziemiach polskich, począwszy od transportu ręcznego (kije, nosidła, rezginie do siana i słomy) poprzez transport wodny do kołowego – zaprzęgowego z uwzględnieniem wozów specjalnych (np. wóz strażacki, handlarka do przewozu zwierząt). Atrakcją lekcji jest przejażdżka wagonetką konną.
Czas trwania: ok. 2 godz.

 

 

6.    Od motyki do pługa. Praca na roli w średniowieczu

Uczniowie zdobywają wiadomości na temat osadnictwa, sposobów uprawy roli oraz hodowli zwierząt w średniowieczu w oparciu o wystawy muzealne. Zasadnicze cele lekcji to przyswojenie i zrozumienie takich pojęć jak: dwupolówka, trójpolówka, sołtys, lokacja, czynsz, ulicówka.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

7.    Z wiejskiego stołu – masło i ser

Lekcja prezentuje historię przetwórstwa mleka – tradycyjny wyrób masła i serów. Na zajęciach lekcyjnych w Szreniawie będzie można własnoręcznie ubić masło w kierzynce oraz popróbować formowania masła w ozdobnych maselniczkach, a także zapoznać się z różnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi masielnic. Lekcja ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Czas trwania: ok. 2 godz.

 

 

8.    Zwierzęta gospodarskie

Celem lekcji jest poznanie gatunków i ras zwierząt gospodarskich, które tradycyjnie użytkowane były w gospodarstwach wiejskich. Dzieci będą miały możliwość wypróbowania swoich sił przy doju sztucznej krowy. Chętni będą mogli, przy pomocy osoby prowadzącej lekcję, nakarmić wybrane zwierzęta.  
Czas trwania: ok. 1 godz.

 

 

9.    Jak to w kuźni bywało

Tematem lekcji jest historia rzemiosła związanego z obróbką żelaza i prezentacja tradycyjnych wyrobów kowalskich w oparciu o wystawę stałą muzeum. W ramach zajęć przewidziany jest pokaz pracy kowala w kuźni.
Czas trwania: ok. 2 godz. LEKCJA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

 

 

 

10.    O ziołach i mocy ich

Zajęcia mają charakter praktyczny i prowadzone są w ogródku zielarskim. Odbywają się od maja do października. Dzieci zapoznają się z historią uprawy ziół, ziołolecznictwem, fitoterapią. W programie zajęć przewidziano naukę pozyskiwania ziół, ich przechowywania, a przede wszystkim rozpoznawania.
Czas trwania: ok. 1 godz.

 

 

11.    Spotkanie z Muzeum

Na zajęciach uczniowie poznają zasady funkcjonowania muzeum „od kuchni”. Poznają specyfikę pracy muzealnika i konserwatora. Dowiedzą się, co oznaczają takie pojęcia jak: eksponat, kolekcja, wystawa. Poznają zasady zachowania się w muzeach.
Czas trwania: ok.1,5 godz.

 

 

 

12.    W świecie wycinanek

Lekcja ma charakter teoretyczno-praktyczny. Po wstępnej pogadance o historii wycinanki ludowej i jej regionalizacji uczestnicy samodzielnie wykonują określony typ wycinanki pod kierunkiem pracownika Muzeum.
Czas trwania: ok. 1 godz.

 

 

 

13.    Magiczna wieś. Zwyczaje, obyczaje, wierzenia praktykowane na wsi na przełomie XIX i XX w.

Celem lekcji jest przedstawienie zwyczajów świątecznych oraz wierzeń ludowych i zabobonów związanych z rokiem obrzędowym. Oprócz najpopularniejszych, takich jak pisanki wielkanocne czy choinka, uczniowie poznają również mniej znane zwyczaje, takie jak Andrzejki, zapusty, topienie Marzanny, gaik, tradycje zielonoświątkowe, dożynki.
Czas trwania: ok 1 godz.

 

 

14.    Serce i dusza rodziny

Celem zajęć jest przyswojenie przez dzieci wiadomości na temat tradycyjnej rodziny ziemiańskiej, a w szczególności na temat roli matki rodziny, będącej zarazem panią domu i gospodynią dworu. Ukazane zostaną jej codzienne obowiązki związane z wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego, a także z istotną wówczas wśród ziemiaństwa działalnością społeczną.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

 

16.    Jak nakryć, jak podać, jak się zachować

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci z obyczajowością ziemiańską związaną z podawaniem i spożywaniem posiłków. Podczas zajęć uczestnicy poznają funkcję i symbolikę jadalni i jej wyposażenie (meble, dekoracje). Poruszone zostaną również zagadnienia dobrych manier przy stole zgodnie z panującymi ówcześnie zasadami savoir-vivre’u.
Czas trwania: ok. 1 godz.

 

 

17.    Heca na 12 fajerek, czyli zapraszamy do kuchni

Lekcja omawia funkcję kuchni w międzywojennym dworze, jej wyposażenie oraz codzienny i roczny rytm prac związanych z przygotowywaniem posiłków. W trakcie lekcji uczestnicy obejrzą różne dziwne urządzenia kuchenne, dowiedzą się, czy garnki się tłuką albo dlaczego do robienia lodów potrzebna jest sól. Smaku lekcji dodadzą ciasteczka upieczone własnoręcznie przez grupę na podstawie tradycyjnego przepisu. Sezonowo zamiast ciasteczek wypiekane będą pierniki i opłatki.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

18.    Ziół kulinarnych używanie

Zajęcia rozpoczynają się prezentacją ziół w ogródku zielarskim i na polu muzealnym. Następnie we wnętrzu dworskiej kuchni odbywa się prelekcja na temat suszenia i przechowywania ziół, a także różnych sposobów ich używania. Interaktywną częścią lekcji jest rozdrabnianie przypraw w moździerzu i sporządzenie karty zielnikowej wybranej rośliny z ogródka zielarskiego, którą uczestnik zabiera ze sobą. Na zakończenie przygotowana zostaje wspólna degustacja herbaty ziołowej.
Uwaga: lekcja do realizacji od maja do października (od listopada do kwietnia lekcja jest możliwa, ale bez sporządzania karty zielnikowej).
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

19.    W dworskiej pralni. Pranie, maglowanie i prasowanie

Lekcja ma na celu zapoznanie dzieci z historią prania, a także ze stosowanymi dawniej metodami i urządzeniami służącymi do prania oraz ochrony i estetyzacji ubrań. Zajęcia obejmują pogadankę z dziećmi, prezentację różnego rodzaju żelazek i sprzętów do prania ze zbiorów muzeum, grę edukacyjną oraz interaktywny pokaz prania i maglowania. Lekcja odbywać się będzie w pomieszczeniu specjalnie zaaranżowanej pralni-magla.
Czas trwania: ok. 1 godz.

 

 

 

21.   Kołodziejstwo - tradycyjne rzemiosło wiejskie

Lekcji towarzyszą interaktywne zajęcia warsztatowe oraz pokaz pracy kołodzieja. Przybliżone zostaną sposoby wykorzystania drewna w budowie wozów. Wyświetlone zostaną również archiwalne filmy ze zbiorów muzealnych.
Czas trwania: ok 2 godz.

 

 

23. Gęsim piórem pisane 

Celem lekcji jest zaznajomienie uczestników z historią pisma na świecie od jego początków, a także przedstawienie narzędzi jakie służyły do jego wykonania. Krótka pogadanka wyjaśni nam pochodzenie oraz rolę pisma w dziejach ludzkości, a także ukaże ewolucję narzędzi piśmienniczych do czasów współczesnych. Po zakończeniu części praktycznej uczestnicy zalakują swoje pismo, które zabiorą do domu.
Czas trwania: ok 1,5 godz.

 

24. Czerwone korale, knefle i orpanty - ludowa sztuka tworzenia biżuterii  

Na lekcji dzieci będą miały okazję  zobaczyć wybrane ślubne stroje ludowe wraz z noszoną do nich biżuterią. Dowiedzą się, jakie ozdoby noszono w poszczególnych regionach Polski, i poznają znaczenie biżuterii dla ludzi na wsi. Atrakcyjnym zakończeniem zajęć będą warsztaty tworzenia biżuterii. Dzieci będą miały możliwość samodzielnego wykonania upominków dla siebie, dla mam lub babć – w postaci bransoletek lub korali, w zależności od grupy wiekowej. 
Czas trwania: ok.1,5

 

 Od buraka do lizaka 

Lekcja poświęcona jest procesowi pozyskiwania cukru z buraków cukrowych, w oparciu o  demonstrację narzędzi i urządzeń z muzealnego zbioru.  Poruszone zostaną kwestie  jego wpływu na zdrowie. Atrakcją zajęć jest pokaz wyrobu lizaków z cukru.

Czas trwania: ok 1,5 godz.powered by