Szkoły ponadpodstawowe

1. Od rośliny do tkaniny - Lekcja zawieszona do odwołania!

Tematem lekcji jest tradycyjna obróbka lnu i wyrób tkanin lnianych omówiona na przykładzie zabytkowych narzędzi i sprzętu wykorzystywanego w procesie powstawania tkanin. Atrakcją lekcji jest możliwość podjęcia samodzielnej próby przędzenia na kołowrotku i tkania na krośnie.
Czas trwania: ok. 2 godz.

 

 

 

2. Jak to w kuźni bywało

Tematem lekcji jest historia rzemiosła związanego z obróbką żelaza i prezentacja tradycyjnych wyrobów kowalskich w oparciu o wystawę stałą muzeum. W ramach zajęć przewidziany jest pokaz pracy kowala w kuźni.
Czas trwania: ok. 2 godz. LEKCJA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA

 

 

 

 

4. Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce w XVI wieku

W oparciu o wystawy muzealne i zabytkowe zabudowania folwarczne przedstawiony zostanie temat funkcjonowania gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na ziemiach polskich. Uczniowie poznają podstawowe narzędzia rolnicze, metody uprawy, zbioru i omłotu zbóż.
Czas trwania: ok.1,5 godz.

 

 

 

6. Praca konserwatora muzealnego – wybrane przykłady

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z towarzyszącą mu prezentacją multimedialną. Głównym celem jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami konserwacji różnego typu obiektów zabytkowych pochodzących ze zbiorów Muzeum.
Czas trwania: ok 1 godz.

 

 

7. Dzień z życia ziemianina

Tematem lekcji będzie zakres codziennych prac właściciela majątku ziemiańskiego. Przedstawiona zostanie organizacja pracy na terenie folwarku oraz na należących do majątku polach (w zależności od pór roku). Uczniowie poznają wszechstronne funkcjonowanie majątku ziemskiego jako swoistego przedsiębiorstwa rolnego.
Czas trwania: 45 min

 

 

8. Serce i dusza rodziny

Celem zajęć jest przyswojenie przez dzieci i młodzież szkolną wiadomości na temat tradycyjnej rodziny ziemiańskiej, a w szczególności na temat roli matki rodziny, będącej zarazem panią domu i gospodynią dworu. Ukazane zostaną jej codzienne obowiązki związane z wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego, a także z istotną wówczas wśród ziemiaństwa działalnością społeczną.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

9. Jak nakryć, jak podać, jak się zachować

Celem lekcji jest zapoznanie dzieci i młodzieży z obyczajowością ziemiańską związaną z podawaniem i spożywaniem posiłków. Podczas zajęć uczestnicy poznają funkcję i symbolikę jadalni i jej wyposażenie (meble, dekoracje). Poruszone zostaną również zagadnienia dobrych manier przy stole zgodnie z panującymi ówcześnie zasadami savoir-vivre’u.
Czas trwania: ok. 1 godz.

 

 

10.Heca na 12 fajerek, czyli zapraszamy do kuchni

Lekcja omawia funkcję kuchni w międzywojennym dworze, jej wyposażenie oraz codzienny i roczny rytm prac związanych z przygotowywaniem posiłków. W trakcie lekcji uczestnicy obejrzą różne dziwne urządzenia kuchenne, dowiedzą się, czy garnki się tłuką albo dlaczego do robienia lodów potrzebna jest sól. Smaku lekcji dodadzą ciasteczka upieczone własnoręcznie przez grupę na podstawie tradycyjnego przepisu. Sezonowo zamiast ciasteczek wypiekane będą pierniki i opłatki.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

11. Ziemiańskie popołudnie

 Celem lekcji jest zapoznanie młodzieży z kulturą spędzania wolnego czasu na co dzień w kręgach ziemiaństwa. Ukazane zostaną takie rozrywki jak słuchanie radia, słuchanie muzyki z gramofonu, głośna lektura książek i czasopism, gry planszowe i karciane oraz zwyczaje związane z piciem herbaty i kawy. Po krótkim wstępie ilustrowanym prezentacją slajdów młodzież wraz z pracownikiem Muzeum zwiedza ekspozycję w Pałacu pod kątem tematyki lekcji.

Czas trwania: ok. 1 godz.

 

 

ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

12. Hipolit Cegielski – od filologa do przemysłowca

Tematem lekcji są najważniejsze wydarzenia z życia i działalności jednego z najbardziej zasłużonych Wielkopolan - Hipolita Cegielskiego. Lekcja przeprowadzona będzie w oparciu m.in. o prezentację multimedialną, oraz quiz edukacyjny. Omówione zostaną wybrane eksponaty produkcji fabryki Hipolita Cegielskiego oraz ich znaczenie w rolnictwie.
Czas trwania: ok 1 godz.  

 


powered by