Świnie

Świnie, a właściwie trzoda chlewna to jedne z najwcześniej udomowionych zwierząt – mniej więcej przed 7 tys. lat w Azji, prawdopodobnie w Chinach – a jej mięso i tłuszcz od wieków służyły człowiekowi za pokarm. Są to zwierzęta dość duże, silne, ruchliwe i wbrew panujące ogólnej opinii bardzo inteligentne. Użytkowane są jednostronnie, jako zwierzęta rzeźne, na co wpływa wiele zalet m.in.: duża płodność i plenność, szybkie tempo wzrostu, wszystkożerność, a także duża wydajność rzeźna. Według danych z 2016 roku pogłowie świń w całej Unii Europejskiej wyniosło 140 mln sztuk. W Polsce było ich około 10,2 mln sztuk. 

Według klasyfikacji zootechnicznej rasy świń utrzymywanych w Polsce podzielić można na 3 kategorie:

- rodzime, do których należy jedynie rasa złotnicka pstra- objętą programem ochrony zasobów genetycznych; 

- krajowe, reprezentowane przez rasę złotnicką białą i puławską (obie objęte programem ochrony zasobów genetycznych) oraz wielką białą polską i polską białą zwisłouchą;

- importowane, wśród których wyróżnić można rasę duroc, pietrain, hampshire. 

W muzeum utrzymywane są 2 rasy świń tj. złotnicka biała i złotnicka pstra. Nowonarodzone prosięta pozostają przy swoich matakch przez okres od 6 do 8 tygodni, po czym sprzedawane są okolicznym hodowcom. 

/Mateusz Wojtuś/


powered by