Struktura

Dyrekcja

dr Jan Maćkowiak
dyrektor Muzeum 

mgr Wojciech Szczepkowski
zastępca dyrektora ds. muzealniczych 

mgr inż. Jakub Zawadka
zastępca dyrektora ds. zarządzania majątkiem i rozwoju

SEKRETARIAT
tel. 61 810 76 29 w. 11
e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl 

 

Dział Historii Wsi, Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

Dział gromadzi, dokumentuje i udostępnia muzealia, archiwalia oraz obiekty kultury materialnej związane z: historią społeczno-gospodarczą wsi, rolnictwa i tradycyjnego rzemiosła wiejskiego, gospodarstwa domowego, sztuki ludowej oraz przemysłu rolno-spożywczego, szeroko pojętą historią rolnictwa, a w szczególności z: uprawą i hodowlą roślin oraz łąk i pastwisk, chowem, hodowlą i żywieniem zwierząt gospodarskich wraz z ich pielęgnacją, techniką rolną wraz z przemysłem maszyn i narzędzi rolniczych oraz nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, ogrodnictwem, pszczelarstwem i owadami użytkowymi oraz rybactwem śródlądowym, melioracjami rolnymi oraz rolniczymi źródłami energii, transportem wiejskim, urządzeniami komunalnymi wsi, w tym zaopatrzeniem wsi w wodę, młynarstwem, piekarnictwem, cukrownictwem, gorzelnictwem, winiarstwem, browarnictwem, olejarstwem, mleczarstwem, płatkarstwem, rzeźnictwem i wędliniarstwem oraz przetwórstwem owoców i warzyw.

dr inż. Anna Grześkowiak-Przywecka, starszy kustosz
kierownik Działu
specjalizacja: przetwórstwo rolno-spożywcze
tel. 61 810 76 29 w. 28
e-mail: historia.wsi@muzeum-szreniawa.pl

mgr Hanna Ignatowicz, kustosz
z-ca kierownika Działu
specjalizacja: zbiory artystyczne i plakatu
tel. 61 810 76 29 w. 40
e-mail: h.ignatowicz@muzeum-szreniawa.pl

mgr Anna Barłóg-Mitmańska, kustosz 
specjalizacja: organizacje społeczno-kulturalne na wsi polskiej, oświata wiejska, ruch niepodległościowy
tel. 61 810 76 29 w. 25
e-mail: a.barlog_mitmanska@muzeum-szreniawa.pl

mgr Agnieszka Floryszczak, kustosz

specjalizacja: Archiwum Ikonograficzne, Filmoteka Muzeum, plastyka obrzędowa
tel. 61 810 76 29 w. 31
e-mail: a.floryszczak@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Dorota Matela, kustosz
specjalizacja: hodowla roślin
tel. 61 810 76 29 w. 29
e-mail: d.matela@muzeum-szreniawa.pl

dr Mariusz Niestrawski, kustosz dyplomowany
specjalizacja: agrolotnictwo, ruch niepodległościowy
tel. 61 810 76 29 w. 23
e-mail: m.niestrawski@muzeum-szreniawa.pl

 

mgr inż. Katarzyna Nowicka, adiunkt muzealny

specjalizacja: technika rolnicza
tel. 61 810 76 29 w. 25
e-mail: k.nowicka@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Janina Skomorowska, adiunkt muzealny
specjalizacja: przetwórstwo rolno-spożywcze
tel. 61 810 76 29 w. 19
e-mail: j.skomorowska@muzeum-szreniawa.pl 

mgr inż. Przemysław Tecław, adiunkt muzealny
specjalizacja: przetwórstwo rolno-spożywcze
tel. 61 810 76 29 w. 19

mgr inż. Maria Walkowiak, st. kustosz
specjalizacja: transport wiejski
tel. 61 810 76 29 w. 29
e-mail: m.walkowiak@muzeum-szreniawa.pl

 

Dział Edukacji i Wydawnictw

Dział zajmuje się całokształtem spraw z zakresu działalnosci edukacyjnej i wydawniczej Muzeum. Planuje, opracowuje, koordynuje i upowszechnia  realizację lekcji, pokazów, warsztatów i innych form edukacyjnych. Planuje i realizuje działalność wydawniczą. Współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

mgr Małgorzata Pietrzak, starszy kustosz
kierownik Działu
tel. 61 810 76 29 w. 60
e-mail: m.pietrzak@muzeum-szreniawa.pl

mgr Bartosz Samelski, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 61
e-mail: b.samelski@muzeum-szreniawa.pl

mgr Julia Hanulewicz, kustosz
tel. 61 810 76 29 wew. 61
e-mail: edukacja@muzeum-szreniawa.pl;
j.hanulewicz@muzeum-szreniawa.pl

mgr Marian Przybył, specjalista ds. wydawniczych
tel. 61 810 76 29 w. 62
e-mail: wydawnictwa@muzeum-szreniawa.pl

mgr Karolina Fiszer, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 63
e-mail: k.fiszer@muzeum-szreniawa.pl

mgr Ewa Wieczorek-Konieczyńska, adiunkt
tel. 61 810 76 29 w. 63
e-mail: e.wieczorek-konieczynska@muzeum-szreniawa.pl

 

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

Dział realizuje zadania wynikające z całokształtu spraw związanych z ewidencją i magazynowaniem muzealiów własnych, depozytów i wypożyczeni oraz ich pełnym dokumentowaniem, jak również udostępnianiem zbiorów.

Katarzyna Jackowska
Główny Inwentaryzator Zbiorów
tel. 61 810 76 29 w. 82
e-mail: k.jackowska@muzeum-szreniawa.pl

mgr Michał Senger, asystent
tel. 61 810 76 29 w. 82
e-mail: m.senger@muzeum-szreniawa.pl

 

Dział Głównego Konserwatora Zbiorów

Dział zajmuje się całokształtem zadań związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i renowacją muzealiów zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej, czuwa nad stanem muzealiów w magazynach i pawilonach wystawienniczych oraz opracowuje dokumentacje konserwatorskie dla obiektów poddawanych konserwacji.

mgr inż. Lidia Staniek
Główny Konserwator Zbiorów
tel. 61 810 76 29 w. 22
e-mail: konserwacja@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Paulina Kryg
tel. 61 810 76 29 w. 27
e-mail: p.kryg@muzeum-szreniawa.pl

 

Dział Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa

Dział inwentaryzuje oraz dokumentuje dziedzictwo materialne wsi i rolnictwa w zakresie budownictwa rezydencjalno-folwarcznego i przemysłu rolno-spożywczego oraz bada i dokumentuje dziedzictwo niematerialne wsi i rolnictwa.

dr Arkadiusz Jełowicki, Kierownik Działu
tel. 61 810 76 29 w. 81
e-mail: a.jelowicki@muzeum-szreniawa.pl

mgr Małgorzata Sawicka
tel. 61 810 76 29 w. 80
e-mail: m.sawicka@muzeum-szreniawa.pl

mgr Witold Męczyński
tel. 61 810 76 29 w. 80
e-mail: w.meczynski@muzeum-szreniawa.pl

dr Wojciech Mielewczyk
tel. 61 810 76 29 w. 86
e-mail: w.mielewczyk@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Maria Andrzejewska
tel. 61 810 76 29 w. 80
e-mail: m.andrzejewska@muzeum-szreniawa.pl

 

 

Dział Organizacji Wystaw, Imprez i Obsługi Widza Muzealnego

Dział realizuje zadania związane z całokształtem spraw związanych z techniczną realizacją wystaw i imprez (w tym komercyjnych) oraz za prawidłową obsługę ruchu turystycznego w Muzeum. Współpracuje z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi turystykę i rekreację.

mgr Rafał Cierzniak
kierownik Działu
tel. 61 810 76 29 w. 18
e-mail: r.cierzniak@muzeum-szreniawa.pl

mgr Przemysław Ogrodowczyk
tel. 61 810 76 29 w. 18
e-mail: p.ogrodowczyk@muzeum-szreniawa.pl

mgr Paweł Buszkiewicz
tel. 61 810 76 29 w. 71
e-mail: p.buszkiewicz@muzeum-szreniawa.pl

 

Główny Specjalista Ds. Motoryzacji Wsi

Gerard Radecki, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 44
e-mail: g.radecki@muzeum-szreniawa.pl

 

Biblioteka

mgr Aleksandra Kosmacz, starszy kustosz
kierownik Biblioteki
tel. 61 810 76 29 w. 37
e-mail: biblioteka@muzeum-szreniawa.pl

Ze zbiorów Biblioteki korzystać można wyłącznie w Czytelni we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 13.00 lub w uprzednio uzgodnionym terminie

 

 

Archiwum Naukowe

mgr Michał Senger, asystent
tel. 61 810 76 29 w. 82
e-mail: m.senger@muzeum-szreniawa.pl

 

Dział Chowu Zwierząt i Uprawy Roślin

mgr inż. Krystyna Sawik-Brodowska

kierownik Działu 

tel. 61 810 76 29 w. 87

e-mail: k.sawik-brodowska@muzeum-szreniawa.pl


dr inż. Witold Wołoszyński
tel. 61 810 76 29 w. 87
e-mail: w.woloszynski@muzeum-szreniawa.pl

 

Specjalista ds. edukacyjnego i rekreacyjnego użytkowania zwierząt

mgr inż. Mateusz Wojtuś, asystent
specjalizacja: chów i hodowla zwierząt, pszczelarstwo
tel. 61 810 76 29 w. 25
e-mail: m.wojtus@muzeum-szreniawa.pl

 

Dział Administracyjno-Techniczny

dr inż. Artur Sitek, kierownik działu

tel. 61 810 76 29 w. 17

e-mail: administracja@muzeum-szreniawa.pl
a.sitek@muzeum-szreniawa.pl 


Dział Księgowości

mgr Agnieszka Naskręciak
Główna Księgowa
tel. 61 810 76 29 w. 15
e-mail: a.naskreciak@muzeum-szreniawa.pl

 

Promocja i marketing

mgr Mariusz Gąszczołowski
główny specjalista ds. promocji i marketingu
tel. 61 810 76 29 w. 44
e-mail: promocja@muzeum-szreniawa.pl 

 powered by