Jubileusz 55-lecia Muzeum

W czwartek 14 listopada świętowaliśmy 55 urodziny naszej narodowej instytucji kultury. Obchody odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Część oficjalna uroczystości miała miejsce w zabytkowej stodole na terenie folwarku. W jej trakcie przedstawiliśmy projekcję multimedialną obrazującą historię i współczesność Muzeum, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i aplauzem wśród przybyłych gości. Dyrektor Muzeum – pan dr Jan Maćkowiak odebrał wiele listów gratulacyjnych i dowodów uznania dla działalności Muzeum od przedstawicieli pokrewnych instytucji, urzędów, firm i osób prywatnych, kooperujących na przestrzeni lat z naszą placówką. Wyróżnieni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi.

Wszyscy zaproszeni zapoznali się z efektami modernizacji pawilonów wystawienniczych, wystaw i ekspozycji, które to od 15-go listopada będą udostępniane publiczności. Godną oprawę muzyczną Jubileuszu zapewnili młodzi artyści z Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za przybycie i zaszczycenie nas swoim udziałem. Urzekająca atmosfera towarzysząca wydarzeniu to dla nas dodatkowy impuls by nadal niestrudzenie chronić, pielęgnować a także szeroko upowszechniać dziedzictwo kulturowe wsi i rolnictwa, dla pożytku obecnych oraz przyszłych pokoleń Polaków, dla wszystkich naszych aktualnych i przyszłych sympatyków.


powered by