Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919

Wystawa „Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r.” zorganizowana została w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, oraz 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego.  Uroczysty jubileusz świętowany w całym kraju stał się doskonałą okazją do promocji postaw patriotycznych bohaterów tych znanych ale i tych nieopisanych jeszcze na kartach historii.  Nasza wystawa poświęcona została w całości roli jaką odegrały kobiety już na etapie przygotowań do tego narodowościowego zrywu, pracy jaką włożyły w wychowanie pokoleń młodych patriotów świadomych swojej przynależności narodowej, a także ich czynnego udziału w służbie powstańczej - medyczno-sanitarnej, aprowizacyjnej czy w roli łączniczek i gońców bojowych. Niestety poza spisami członkiń Polskiego Czerwonego Krzyża czy zweryfikowanych członkiń Związku Bojowników o Wolność i Demokrację  nie zachowały się spisy uczestniczek Powstania, których nie werbowano tak jak mężczyzn. Ich spontaniczna pomoc przy opatrywaniu rannych czy przygotowaniu posiłków nie została odnotowana. W niektórych służbach działały wręcz w konspiracji. Stąd nasze starania o utrwalenie tych nazwisk, które przetrwały.    

Wystawie towarzyszy wydawnictwo, które stanowi dopełnienie wystawy. Znalazły się w nim m.in. biogramy kilkunastu niezwykłych kobiet, których losy warto poznać.


powered by