Silos

Jak podaje słownik języka polskiego silos ma wiele znaczeń:

1. To komora do przechowywania, przewietrzania oraz dosuszania ziarna.

2. To zbiornik do zakiszania pasz soczystych i przechowywania kiszonek.

3. To zbiornik do przechowywania sypkich materiałów budowlanych na placu budowy.

4. To podziemna komora, w której przechowywana jest i z której może startować rakieta balistyczna z głowicami atomowymi. 

W Muzeum znajduje się duży drewniany i gazoszczelny silos służący do wytwarzania i przechowywania sianokiszonki. Zbudowany w został w latach 30-tych XX wieku. Eksponat ten prezentowany na terenie małego skansenu między budynkiem obory, a wiatą z ciężkimi maszynami, pochodzi z miejscowości Zaborowice (woj. wielkopolskie). 

Wymiary techniczne:

- średnica  4 m

- wysokość 11 m

- masa ok. 4 000 kg 

Sianokiszonka to rodzaj paszy, przygotowywanej z roślin podsuszonych o zawartości od 40 do 60% suchej masy. Podsuszone zielone części roślin można zbierać np. przy pomocy pras belującymi, które sporządzają bele i owijają zielonkę folią najczęściej białą w celu szczelnej izolacji od powietrza. Sianokiszonkę sporządza się również w silosach lub na  pryzmach.

Dobrej jakości sianokiszonka stanowi doskonałą paszę dla koni, bydła, owiec i kóz.

 

/Mateusz Wojtuś/


powered by