Rośliny psychoaktywne - seminarium naukowe

Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego  w Szreniawie - Członek FAO/ESCORENA i AIMA, Uniwersytet Medyczny Poznań - Wydział Chemii Farmaceutycznej, UAM Poznań  - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, FAO/ESCORENA Network, Firma Konsultingowa Konrad Tuszewski uprzejmie zapraszają na seminarium naukowe, które odbędzie  się w dniu 16 maja 2018 roku w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie  w godz. od 10:00 do 17:00.

Seminarium dotyczyć będzie roślin psychoaktywnych takich  jak mak, używki, tytoń, chmiel, krasnodrzew pospolity, konopie siewne (Cannabis Sativa) oraz konopie narkotyczne (indyjskie) itp.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest pan profesor Gerard Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierownik Katedry i Zakładu Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych. Seminarium ma m.in. wypracować koncepcję  stałej ekspozycji w Muzeum w Szreniawie zatytułowaną Historia Roślin Psychoaktywnych.  Inicjatorzy tego projektu chcą poprzez te ekspozycję opisać historię poznawczą przetwarzania i wykorzystania na terenie Polski, Europy i świata roślin psychoaktywnych, co pokrywa się z misją Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Na seminarium zaproszono także profesora dr Akos Mathe z Uniwersytetu w Budapeszcie, Węgry - v-ce przewodniczącego ICMAP- International Council for Medicinal and Aromatic Plants (Międzynarodowej Rady dla Roślin Medycznych i Aromatycznych), przewodniczącego ISHS Section Medicinal and Aromatic Plants. 

Wolę podjęcia współpracy w ramach organizacji stałej ekspozycji oraz seminarium zadeklarowali także m. in. Uniwersytet Gdański (Wydział Biologii, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki) , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Palmiarnia Poznańska,  Szpital Miejski im. Fr. Raszei,  a także wielu wybitnych specjalistów zainteresowanych przedmiotem.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Rejestrację prosimy dokonywać  do dnia 10 maja 2018 r. poprzez arkusz akredytacyjny dostępny na stronie Muzeum.

 
 

 


powered by