rocznik 32

Rocznik 32

Cykliczna publikacja wydawana przez Muzeum Narodowe Rolnictwa, w której prezentowane są jego osiągnięcia i dorobek na polu naukowym i wystawienniczym. Numer 32 otwiera obszerny artykuł Wojciecha Szczepkowskiego opisujący walkę ruchu ludowego w Wielkopolsce o wpływy w kółkach rolniczych w okresie międzywojennym. Na uwagę zasługują m.in. teksty poświęcone 40-leciu jednego z oddziałów – Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie; artykuły dotyczące bieżącej działalności muzeum (np. działalności edukacyjnej na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku); a także ciekawe szkice ukazujące na przykład wierzenia i obrzędy pszczelarzy w Polsce, dzieje polskich Romów czy walory architektoniczne zamku Krzyżtopór.


powered by