Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum kadencji 2016-2020

 

Prezydium Rady

1. prof. dr hab. Stanisław DZIĘGIELEWSKI, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa NOT w Poznaniu– przewodniczący Prezydium Rady

2. prof. dr hab. Krzysztof WISŁOCKI, Politechnika Poznańska, z-ca przewodniczącego Prezydium Rady

3. Wiesław BIEGAŃSKI, Powiatowy Konserwator Zabytków na powiat poznański, członek Prezydium Rady

 

Członkowie Rady

4.Jan BRODA, Wójt Gminy Komorniki

5. Zbigniew FILIPKOWSKI, dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie

6. prof. dr hab. Mieczysław GRZELAK, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7. Włodzimierz MAZURKIEWICZ, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

8. Stefan MIKOŁAJCZAK, wiceprzewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

9. prof. dr hab. Krzysztof PIETKIEWICZ, dyrektor Instytutu Wschodniego UAM

10. prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11. dr inż. Jarosław UGLIS, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12. Zbigniew ZIELIŃSKI, przewodniczący Zarządu Okręgowego w Poznaniu Polskiego Związku Łowieckiego

 

Sekretarz Rady

dr inż. Anna GRZEŚKOWIAK-PRZYWECKA, MNR Szreniawa

tel. 61/ 810 76 29 w. 28; e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

 
 

powered by