"Pulteram" nagrodzony!

Statuetka
Kliknij!

Miło nam poinformować, że nasza książka Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce pod redakcją Arkadiusza Jełowickiego została wyróżniona Dyplomem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach 27 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Rozdanie nagród miało miejsce 2 lutego na „Tour Salonie” w Poznaniu. Przypominamy, że publikacja ta była finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


powered by