Pulteram

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce

Praca zbiorowa sumująca wyniki badań grupy szreniawskich i poznańskich etnologów dotyczących występującego w różnych regionach Polski, ale szczególnie żywego w Wielkopolsce przedślubnego zwyczaju – pulteramu. Artykuły zawarte w publikacji przedstawiają zebrane w kwerendzie niemiecko- i polskojęzyczne źródła opisujące zjawisko pulteramu, ukazują współczesny obraz zwyczaju na podstawie badań terenowych, a także analizują przyczyny i skutki jego przemian w XXI wieku.

 


powered by