PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONT KLUBU PRODUKTU TRADYCYJNEGO (3)

Postępowanie nr sprawy DA.271.07.2020.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: "Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego [3]”. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by