Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - remont Klubu Produktu Tradycyjnego (2)

Postępowanie nr sprawy DA.271.05.2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego [2]. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by