Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - remont Klubu Produktu Tradycyjnego

Postępowanie nr sprawy DA.271.04.2020.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: "Remont pomieszczenia Klubu Produktu Tradycyjnego”. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by