Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: "UTWORZENIE SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO DYMARKI MIEDZICHOWSKIE NA SZLAKU WIKLINY"

Postępowanie nr sprawy DA.271.11.2019.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: "UTWORZENIE SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO DYMARKI MIEDZICHOWSKIE NA SZLAKU WIKLINY".

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by