Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - Jaracz

Postępowanie nr sprawy DA.271.12.2019.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza.
Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by