Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - instalacje c.o.

Postępowanie nr sprawy DA.271.08.2020

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA W SZRENIAWIE – CZ. 2. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by