Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych 3 - Jaracz

Postępowanie nr sprawy DA.271.06.2020.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza [3]. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by