PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI. ŻNIWA W SZRENIAWIE

Jak co roku pod koniec sierpnia zapraszamy na imprezę plenerową "Przeszłość-przyszłości. Żniwa w Szreniawie", której towarzyszyć będzie po raz kolejny "Festiwal Sztuki Ludowej".

Impreza odbędzie się na terenie Muzeum w niedzielę 26.08. w godzinach 11.00-18.00.

W programie:

występy zespołów ludowych z Algierii, Białorusi, Grecji, Macedonii, Słowacji, Ukrainy oraz różnych regionów Hiszpanii.

pokazy żniwne "Od sierpa do kombajnu"

woły i konie przy pracy

posiłek żniwiarzy – wystawa i poczęstunek

palenie ziaren kawy zbożowej

młócenie, czyszczenie i mielenie zboża: cepy, młocarnie,  wialnie, żarna, młynki, stępy

rozpoznawanie zbóż, poznawanie mąk i kasz

szkodniki magazynowe na żywo

miary i wagi do zboża

plecenie wieńców, wykonywanie bukietów

pokaz pracy twórców ludowych i rzemieślników

warsztaty z makramy oraz szydełkowania

stanowiska producentów zrzeszonych w Oddziale Poznańskim Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

dla dzieci zabawa w sianie, żniwny tor przeszkód

i wiele innych atrakcji

 

PROGRAM SCENICZNY

12.05 „Do Lusco ó Fusco”, HISZPANIA GALICJA

12.35 „Guda”, BIAŁORUŚ

13.05 „Association culturelle les couleurs d'Algérie", ALGIERIA

13.35 The Cultural Association „Salmorena Losareña”, HISZPANIA ZACH.

14.05 konkursy

14.25 „Poligrodzianie”, POLSKA

14.55 The Cultural Association of Drama „Our Origins”, GRECJA

15.25 The folk ensemble „Orce Nikolov”, MACEDONIA

15.55 The folklore ensemble „ČAČINARE”, SŁOWACJA

16.25 Folk Dance Ensemble „Polytechnic”, UKRAINA

 

POKAZY ŻNIWNE NA POLU PRZYMUZEALNYM

12.00-14.45

 

O Festiwalu Sztuki Ludowej

Festiwal Sztuki Ludowej to kluczowy projekt Towarzystwa Poligrodzianie. Jest to unikalne w skali świata przedsięwzięcie, łączące tradycje ze współczesnym podejściem do sztuki, prezentujące nie tylko oryginalne produkty ale te, które czerpią inspiracje z kultury ludowej np. pokazy mody. W ciągu tygodnia mieszkańcy miast Wielkopolski uczestniczyć mogą w koncertach, podczas których prezentują się zespoły folklorystyczne z całego świata. Festiwal Sztuki Ludowej to jedyne przedsięwzięcie o tematyce kultury tradycyjnej tak mocno angażujące publiczność do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Oprócz prezentacji scenicznych odbywają się, prowadzone przez regionalistów i wykładowców, warsztaty wokalne (śpiew biały, pieśni regionalne), muzyczno-instrumentalne (instrumenty tradycyjne) i taneczne (taniec ludowy) dla mieszkańców Poznania, projekcje filmów, imprezy kulturalne z jam session i zabawami tanecznymi. Tereny Politechniki Poznańskiej nad Wartą w Poznaniu zamieniają się w festiwalowe miasteczko. Festiwal zyskał spore uznanie wśród mieszkańców całej Europy, zwłaszcza krajów śródziemnomorskich, o czym świadczą dziesiątki zgłoszeń uczestnictwa nierzadko poparte referencjami ważnych osobistości ze sfery kultury. W 2011 roku Festiwal otrzymał dyplom: Diploma of Excellence; European Folk Culture Organisation. Projekt wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Gniezna, Starostwo Powiatowe oraz Gmina Tarnowo Podgórne. W lipcu 2012 Dyrektor Generalna UNESCO, pani Irina Bokova podjęła decyzję o przyznaniu patronatu UNESCO Festiwalowi Sztuki Ludowej, co świadczy o randze organizowanego wydarzenia. Festiwal prężnie się rozwija –jest to już 12 edycja. Zachowując dynamikę wzrostu należy przypuszczać, że w ciągu kilku kolejnych lat będzie to jeden z najważniejszych festiwali folklorystycznych w Polsce. Festiwal uświetniany był już przez gwiazdy sceny World Music m.in. Kapela ze Wsi Warszawa oraz Chłopcy Kontra Basia. Tegoroczna edycja obfituje w wydarzenia kulturalne w Gnieźnie, Koninie i Lusowie. Tegorocznymi uczestnikami Festiwalu są grupy folklorystyczne z Algierii, Białorusi, Grecji, Macedonii, Słowacji, Ukrainy oraz różnych regionów Hiszpanii. W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Festiwal zagości podczas imprezy plenerowej w niedzielę 26 sierpnia. Szczegółowe informacje oraz plan wydarzeń dostępne będą pod adresem: http://www.festival.poligrodzianie.pl/pl/uczestnicy

 
 

Patronaty:

 

 

 


powered by