Przedszkola

„Ene, due, rabe...” – tradycyjne gry i zabawy dziecięce

Zabawy ludowe, w tym tradycyjne zabawki, posiadają wielowiekową tradycję, współcześnie często nieznaną. Celem lekcji jest interaktywne zaprezentowanie bogatego zbioru gier i zabaw, które mogą stanowić alternatywę dla nowoczesnych zabawek i gier komputerowych.

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

 

 

W wiejskiej zagrodzie 

Tematem zajęć jest życie codzienne ludności wiejskiej z początku XX wieku, jej codzienne zajęcia i zwyczaje. W specjalnie w tym celu wybudowanej drewnianej zagrodzie chłopskiej z typowym ówczesnym wyposażeniem zaprezentowane zostaną takie prace jak: wyrób masła w kierzynkach, młócenie zboża cepami, mielenie ziarna w żarnach i stępach, prace pielęgnacyjne w ogródku oraz przy zwierzętach gospodarskich.

Czas trwania: ok. 2 godz.

 

Przedszkolaki karmią zwierzęta (przedszkola)

 Zajęcia dla grup przedszkolnych poświęcone są zwierzętom gospodarskim, które zamieszkują muzealną oborę. Dzieci dowiedzą się jak prawidłowo dbać o zwierzęta i czym je karmić. Lekcja zakończy się warsztatami plastycznymi. 

Czas trwania: ok 1,5 godz. 

 

 

 

 


powered by