Program dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie edukacyjnej Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego uwzględniamy specjalne potrzeby naszych gości dostosowując  lekcje muzealne ze stałej oferty do możliwości konkretnej grupy odbiorców. Kierujemy się przy tym zasadą, że  to nie ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, ale zewnętrzne bariery utrudniające funkcjonowanie i udział w aktywnym życiu społecznym czynią człowieka niepełnosprawnym. 

 

Na skróty:

CZYTANIE OBRAZÓW


powered by