Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Propozycje edukacyjne Muzeum uwzględniają specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Naszym głównym założeniem  jest stworzenie tej grupie możliwości pełnej, wielozmysłowej eksploracji eksponatów muzealnych oraz wyzwolenie podczas lekcji muzealnych aktywności i kreatywności w kontakcie z przyrodą, nieodłącznym elementem wsi. Muzeum w Szreniawie ze względu na swą lokalizację i specyfikę jest idealnym miejscem poznania wielozmysłowego. Oprócz autentycznych eksponatów podczas lekcji wykorzystujemy tyflografie, modele i inne dotykowe pomoce dydaktyczne. Lekcje muzealne i warsztaty dla osób z dysfunkcjami wzroku prowadzone są przez pracowników muzeum przeszkolonych w zakresie audiodeskrypcji.

Muzeum Narodowe Rolnictwa szczególną uwagę poświęca osobom niewidomym i niedowidzącym. Z myślą o tej grupie gości muzealnych w ramach różnych projektów powstały liczne audiodeskrypcje opisujące wnętrza szreniawskiego pałacu oraz eksponaty z różnych kolekcji muzealnych, między innymi dźwiękowe opisy wozów z kolekcji historii transportu wiejskiego.


powered by