Program dla dorosłych

Weekendowe spotkania z widzem

Zapraszamy do udziału w weekendowych spotkaniach przygotowanych specjalnie z myślą o uatrakcyjnieniu pobytu zwiedzających w Muzeum. Na soboty i niedziele przygotowaliśmy ofertę zajęć, które mają charakter prelekcji połączonej z prezentacją zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum, interaktywnym zwiedzaniem wystaw muzealnych lub pokazami pracy zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych. Spotkaniom często towarzyszy pokaz filmowy lub prezentacja multimedialna. Ponadto w niedziele o godzinie 11.00 lub 13.00 odbywa się zwiedzanie aktualnej wystawy czasowej z przewodnikiem.

Szczegółowy harmonogram spotkań zamieszczamy poniżej. Jest on aktualizowany z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie z przyczyn losowych.

 

Uwaga
Do udziału w Spotkaniu upoważnia bilet wstępu do Muzeum.

Oferta skierowana jest głównie do osób zwiedzających indywidualnie. Możliwy jest również udział grup, ale po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Informacji udziela:
Dział Edukacji i Wydawnictw, tel. 61/ 8107 629 w. 61 
edukacja@muzeum-szreniawa.pl

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WIDZEM LUTY - MARZEC

16.02. (sobota), godz. 13.00 

Zimowe cięcie drzew

24 lutego zapraszamy na prelekcję i zajęcia praktyczne, które odbędą się w muzealnym sadzie starych odmian jabłoni. Zapoznamy się z podstawowymi zasadami cięcia i zabezpieczania ran. Przycinać drzewa i krzewy można tylko wówczas, gdy nie ma dużego mrozu – w suche i słoneczne dni, bo mniejsza jest wtedy możliwość infekcji drewna i kory. Jeśli zima jest łagodna, już w styczniu można przycinać gatunki odporne na mróz. Jeśli jest sroga, z zabiegiem lepiej poczekać do marca. 

Spotkanie prowadzi: Dorota Matela, kustosz

Miejsce spotkania: sad

 

17.02. (niedziela), godz. 13.00 

Zimowe cięcie drzew

24 lutego zapraszamy na prelekcję i zajęcia praktyczne, które odbędą się w muzealnym sadzie starych odmian jabłoni. Zapoznamy się z podstawowymi zasadami cięcia i zabezpieczania ran. Przycinać drzewa i krzewy można tylko wówczas, gdy nie ma dużego mrozu – w suche i słoneczne dni, bo mniejsza jest wtedy możliwość infekcji drewna i kory. Jeśli zima jest łagodna, już w styczniu można przycinać gatunki odporne na mróz. Jeśli jest sroga, z zabiegiem lepiej poczekać do marca. 

 Spotkanie prowadzi: Dorota Matela, kustosz

Miejsce spotkania: sad

 

23.02. (sobota), godz. 13.00

Sekrety rodziny pszczelej

Podczas spotkania przyjrzymy się życiu pszczół. Dlaczego w społeczności pszczelej królowa toleruje trutnie, które są uosobieniem próżniactwa i łakomstwa? Czy można poznać mowę pszczół? Jak smakują różne rodzaje miodu? Czy pszczoły produkują mleczko? Czy wosk to to samo co kit pszczeli? Jak dawniej bartnicy chodzili po drzewach, by doglądać gospodarstwa pszczelego? Te i inne tajemnice z życia pszczół i ludzi z nimi związanych można zrozumieć w trakcie naszych spotkań.

Spotkanie prowadzi: Karolina Echaust, asystent

Miejsce spotkania: pawilon nr 6, skansen

 

24.02. (niedziela), godz. 13.00

Jak mieszkało się w latach 50-60 XX wieku? Zapraszamy do mieszkania kierownika gorzelni

Podstawowym celem spotkania będzie wprowadzenie widza w klimat wnętrz z lat 50-60 XX wieku na podstawie wystroju mieszkania kierownika gorzelni. Przypomina ono większość mieszkań z tamtych lat. Starszym widzom będzie się kojarzyć z domem dziadków lub rodziców z uwagi na zgromadzone tam eksponaty okresu wczesnego PRL-u .Młodych widzów zaskoczy ówczesny wystrój, odzież, elektronika i sprzęt AGD.

Spotkanie prowadzi: Janina Skomorowska, adiunkt

Miejsce spotkania: gorzelnia

 

2.03. (sobota), godz. 13.00

Uprawa roli i siew w XIX i XX wieku.

Na spotkaniu będą omawiane zabiegi agrotechniczne wykonywane na roli w XIX i XX wieku oraz rodzaje maszyn i urządzeń służących do tych prac. Podczas spotkania omówione będą sposoby wykorzystania maszyn oraz różnorodne materiały i techniki ich wykonania.

Spotkanie prowadzi: Katarzyna Nowicka, adiunkt

Miejsce spotkania: pawilon 8a.

 

3.03. (niedziela), godz. 13.00

Co kryje skrzynia wianna?

Podczas spotkania będzie można  dowiedzieć się z czego składała się wyprawa ślubna panny na wydaniu i co znajdowało się w skrzyni posagowej. Zaprezentowane będą też wybrane ludowe stroje ślubne oraz noszone wraz z nimi ozdoby i biżuteria. Uczestnicy spotkania dowiedzą się też, jakie ozdoby noszono w poszczególnych regionach Polski oraz poznają znaczenie i wartość biżuterii dla ludności wiejskiej.

Spotkanie prowadzi: Karolina Fiszer, adiunkt

Miejsce spotkania : pałac

 

9.03. (sobota), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, kustosz

Miejsce spotkania: ST 4

 

9.03. (sobota), godz. 13.00

Okolice Poznania w fotografii sprzed 35 lat

Celem spotkania będzie zaprezentowanie okolic Poznania przed 25 laty. Przez okolice rozumie się tutaj obecny powiat poznański, natomiast fotografie powstały w latach 1986–1992. Głównym tematem fotosów będzie krajobraz i architektura podpoznańskich wsi. Zdjęcia te powstały jeszcze przed najważniejszymi zmianami gospodarczymi (lata 90. XX w.), które doprowadziły często do radykalnej przemiany krajobrazu kulturowego naszych okolic.

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, kustosz

Miejsce spotkania: pałac 

 

10.03. (niedziela), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, kustosz

Miejsce spotkania: ST 4

 

10.03. (niedziela), godz. 13.00

Okolice Poznania w fotografii sprzed 35 lat

Celem spotkania będzie zaprezentowanie okolic Poznania przed 25 laty. Przez okolice rozumie się tutaj obecny powiat poznański, natomiast fotografie powstały w latach 1986–1992. Głównym tematem fotosów będzie krajobraz i architektura podpoznańskich wsi. Zdjęcia te powstały jeszcze przed najważniejszymi zmianami gospodarczymi (lata 90. XX w.), które doprowadziły często do radykalnej przemiany krajobrazu kulturowego naszych okolic.

Spotkanie prowadzi: Arkadiusz Jełowicki, kustosz

Miejsce spotkania: pałac 

 

16.03. (sobota), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Janina Skomorowska, adiunkt

Miejsce spotkania: ST 4

 

16.03. (sobota), godz. 13.00

Jak mieszkało się w latach 50-60 XX wieku? Zapraszamy do mieszkania kierownika gorzelni

Podstawowym celem spotkania będzie wprowadzenie widza w klimat wnętrz z lat 50-60 XX wieku na podstawie wystroju mieszkania kierownika gorzelni. Przypomina ono większość mieszkań z tamtych lat. Starszym widzom będzie się kojarzyć z domem dziadków lub rodziców z uwagi na zgromadzone tam eksponaty okresu wczesnego PRL-u. Młodych widzów zaskoczy ówczesny wystrój, odzież, elektronika i sprzęt AGD.

Spotkanie prowadzi: Janina Skomorowska, adiunkt

Miejsce spotkania: gorzelnia

 

17.03. (niedziela), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Mariusz Niestrawski, kustosz

Miejsce spotkania: ST 4

 

17.03. (niedziela), godz.13.00 

Spotkanie z agrolotnictwem

Ideą spotkania jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o początkach agrolotnictwa oraz sensie stosowania samolotów i śmigłowców w rolnictwie. Ponadto zadaniem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką budowy polskich samolotów i śmigłowców rolniczych – w oparciu o kolekcję rolniczych statków powietrznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Uzupełnieniem dyskusji na temat agrolotnictwa będzie pokaz filmu poświęconego historii tej dziedziny.

Spotkanie prowadzi: Mariusz Niestrawski, kustosz

Miejsce spotkania: folwark – ekspozycja agrolotnictwa

 

23.03. (sobota), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Maria Walkowiak, st. kustosz

Miejsce spotkania: ST 4

 

23.03. (sobota), godz. 13.00

Transport i komunikacja

Transport siłami ludzkimi i komunikacja piesza, charakterystyczne dla wsi polskiej w okresie XIX i początków XX wieku, już dawno zostały zapomniane. Zanikły również tradycyjne formy transportu kołowego (wozy na kołach sztabowych, bryczki i inne pojazdy wyjazdowe). Od czasów drugiej wojny światowej wykorzystywano na wsiach komunikację samochodową, a także transport zmechanizowany (ciągniki). 

Spotkanie prowadzi: Maria Walkowiak, st. kustosz

Miejsce spotkania: pawilon nr 13

 

24.03. (niedziela), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Witold Męczyński, adiunkt

Miejsce spotkania: ST 4

 

24.03. (niedziela), godz. 13.00

Higiena i czystość we dworze

Spotkanie ma na celu ukazanie podstawowych elementów higieny w dawnych wiekach, obyczajowość dworu polskiego i dworów europejskich. Zaprezentowane będą  także przyrządy toaletowe, higieniczne związane z tą tematyką zgromadzone w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

Spotkanie prowadzi: Witold Męczyński, adiunkt

Miejsce spotkania: pałac 

 

30.03. (sobota), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: Małgorzata Sawicka, kustosz

Miejsce spotkania: ST 4

 

30.03. (sobota), godz. 13.00

W dworskiej spiżarni i apteczce

Podczas spotkania widzowie będą mogli dowiedzieć się, co można było znaleźć w dworskiej spiżarni, jakie zapasy przygotowywano i przechowywano w zależności od pory roku. Zaprezentowane będą urządzenia i naczynia do sporządzania oraz przechowywania przetworów, a także ciekawsze przepisy z różnych okresów. Dowiedzą się też, co różniło apteczkę leczniczą od „apteczki przyjemnej” oraz kto opiekował się ich zasobami.

Spotkanie prowadzi: Małgorzata Sawicka, kustosz

Miejsce spotkania: pałac-piwnica

 

31.03. (niedziela), godz. 11.00

Wielkanoc w Szreniawie

Spotkanie prowadzi: dr Wojciech Mielewczyk, starszy kustosz

Miejsce spotkania: ST 4

 

31.03. (niedziela), godz. 13.00 

Pieczęcie w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem prelekcji jest zapoznanie widzów z zakresem zainteresowania nauki o pieczęciach: sfragistyki, zwanej także sigillografią. W jej trakcie mówione zostaną dzieje pieczęci jako znaku rozpoznawczo-własnościowego od starożytności do dnia dzisiejszego, jej rola (uwierzytelniająca i zabezpieczająca), kształty i rodzaje materiałów pieczętnych, wyobrażenia i napisy napieczętne, a także tłoków pieczętnych. Przedstawione zostaną także znakowniki do mięsa jako szczególna postać tłoków pieczętnych. Podczas prelekcji prezentowane będą tłoki pieczętne i dokumenty zaopatrzone w pieczęcie ze zbiorów własnych Muzeum, a używane przez instytucje związane ze wsią i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Spotkanie prowadzi: dr Wojciech Mielewczyk, starszy kustosz

 

Miejsce spotkania: pałac 


powered by