Program dla dorosłych

W ramach programu dla dorosłych proponujemy Państwu bezpłatne zwiedzanie wystaw czasowych z przewodnikiem oraz udział w specjalnie przygotowanych spotkaniach z pracownikami merytorycznymi Muzeum.Tematyka spotkań dotyczy różnorodnych zagadnień i obszarów działalności naszej placówki: szeroko rozumianej historii wsi i rolnictwa polskiego, prac konserwatorskich, zbiorów i ekspozycji, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, upraw polowych, ogrodowych i sadowniczych.


powered by