POZNAJ NASZE ZBIORY. WYBRANE OBRAZY Z KOLEKCJI ARTYSTYCZNEJ MUZEUM W SZRENIAWIE

Zbigniew Pronaszko (1885–1958) „Dwoje wiejskich dzieci”, l. 1920., olej, płótno; 100 x 80 (w ramie: 119 x 99 cm)
Zbigniew Pronaszko (1885–1958)  „Dwoje wiejskich dzieci”, l. 1920.,  olej, płótno; 100 x 80 (w ramie: 119 x 99 cm)

Z okazji jubileuszu 55-lecia powstania Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, pragniemy Państwu zaprezentować 55 obrazów wybranych z kolekcji artystycznej naszego Muzeum. Najliczniej, wśród tej grupy zbiorów, reprezentowane jest malarstwo, do którego zaliczamy obrazy olejne, akwarele, gwasze i pastele. Najstarszym obrazem w kolekcji jest Martwa natura holenderska (nieznanego artysty) datowana na koniec XVII w. Obecnie eksponujemy ten obraz na wystawie stałej w pałacu. W zbiorach malarstwa znajduje się również malarstwo współczesne. Są to obrazy wielkopolskich twórców z przełomu XX i XXI w. będące w większości pokłosiem plenerów malarskich.

 

Na wystawie czasowej prezentujemy w czterech kategoriach zaledwie fragment naszej kolekcji, czyli  55 obrazów, namalowanych przez polskich artystów od końca XIX w. po czasy współczesne. Tworzą one pewien zarys różnorodnych zbiorów szreniawskich, które wzbogacano przez 55 lat działalności Muzeum.

 

Obrazy ze względu na tematykę zostały przyporządkowane do następujących kategorii: Galeria ludzi prostych (portret), Zapomniane pejzaże (malarstwo krajobrazowe), Puls codzienności (sceny rodzajowe) oraz Piękne i pożyteczne (animalistyka). Większość prac powstała jako wyraz inspiracji artystów krajobrazem polskiej wsi, codzienną pracą jej mieszkańców i ich bogatą obyczajowością. Na wystawie eksponujemy obrazy  Wincentego Wodzinowskiego, Adama Setkowicza, Aleksandra Augustynowicza, Włodzimierza Tetmajera, Kazimierza Sichulskiego i Fryderyka Pautscha. W ramach malarstwa pejzażowego można zobaczyć dzieła autorstwa Juliana Fałata, Jana Stanisławskiego czy Stanisława Czajkowskiego. Natomiast w dziale animalistyki godne wyróżnienia są obrazy Kazimierza Lasockiego, Jana Sokołowskiego czy Tadeusza Walkowskiego. 

 

Przedstawienia, oprócz walorów artystycznych, stanowią dla współczesnego widza cenny dokument historyczny, swoisty pamiętnik kulturowy wsi, w którym artyści „zapisywali pędzlem” życie ludu wiejskiego.

 

Wystawie towarzyszy katalog.

 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy w dniach od 25 sierpnia 2019 r.


powered by