Pożegnanie

W dniu 19 listopada 2018 r. zmarła śp. Teresa Hoppe, aktywna działaczka Stowarzyszenia Techników Cukrowników w Warszawie. Uczestniczyła w tworzeniu ekspozycji cukrowniczej w Muzeum w Szreniawie.


powered by