Pług Rekord

Pług Rekord rycina z katalogu firmowego
Kliknij!

"Nasze dwuskibowe pługi „Rekord”, od szeregu lat na najcięższych warunkach wypróbowane, budujemy z najlepszych materjałów (!). Posiadają one (...) stawidło, umożliwiające najakuratniejsze nastawienie koła brózdowego. Koła zaopatrzone są w buksy zamienne, oraz smarowniki Stauffera do tłuszczu. Nie potrzeba więc do smarowania zdejmować kół z osi, lecz wystarczy napełnić smarownik tłuszczem, i wtłaczać tłuszcz na osie w miarę potrzeby przez stopniowe przykręcanie pokrywki smarownika. Przedłużone piasty oraz smarowanie tłuszczem powodują szczelne zamknięcie, nie dopuszczając kurzu do osi; stąd też zużycie osi jak i buksów jest bardzo minimalne.

Pługi „Rekord” wykonujemy w kilku wielkościach i gatunkach, dając temsamem każdemu możność wyboru pługa, odpowiadającego stawianym wymaganiom."

„H. Cegielski, Tow. akc. w Poznaniu Katalog Nr. 21.”, Poznań (ok. 1916)

Orka to jeden z najstarszych i najbardziej podstawowych zabiegów agrotechnicznych, które wykonywane są na polu. Jej celem jest odwrócenie i pokruszenie gleby, zatrzymanie jak największej ilości wody z opadów zimowych i poddanie gleby strukturotwórczemu działaniu mrozu. Wszystko to aby zapewnić odpowiednie stosunki wodno-powietrzne wewnątrz warstwy ornej. Pługi służą także do przyorania resztek pożniwnych, obornika lub poplonu zasianego jako nawóz zielony. Prace te mogą być wykonywane jeszcze późną jesienią, wtedy najczęściej wykonuje się orkę głęboką tzw. przedzimową, po której nie wyrównuje się już gleby tylko pozostawia w ostrej skibie. Pozwala to na lepsze rozkruszenie zbitej warstwy ornej, woda wnika w glebę, zamarza i w ten sposób ją rozbija.

W cytowanym wyżej katalogu wyrobów fabryki Cegielskiego pług „Rekord” reklamowany jest jako doskonały do uprawiania zarówno lekkich jak i ciężkich gleb, szczególnie do przyorywania twardych ugorów. „Rekord” wyposażony jest w koła transportowe, ułatwiające nawracanie w czasie pracy i transport na pole. Konstrukcja pługa pozwalała na regulację głębokości orki a przy wymianie lemieszy i odkładnic na większe można było zmienić szerokość wyorywanej bruzdy. Czyniło to konstrukcję pługa „Rekord” bardzo uniwersalną. W katalogu firmowym podano dokładne parametry pracy poszczególnych typów, ich ceny i zapotrzebowanie na siłę pociągową, wymieniono także ceny dodatkowego wyposażenia.

/Katarzyna Nowicka/


powered by