Pierwszy TARG KOMORNICKI w Szreniawie

Chcielibyśmy poinformować społeczności Gmin Komornik i Puszczykowa oraz wszystkich sympatyków jarmarków świątecznych, iż w dniach 20-21.05  oraz 17-18.06. w godz. od 10-16 organizujemy pod honorowym patronatem Wójta Gminy Komorniki p. Jana Brody na terenie parkingu przy Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie: Pierwszy "Targ Komornicki w Szreniawie".

Pomysł organizacji Targu materializował się już od roku i powstał z inspiracji dyrektora Muzeum dr Jana Maćkowiaka, Wielkopolskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Szreniawie i oczywiście Lokalnej Grupy Działania Progres z Komornik.

Rodzi się pytanie - dlaczego chcemy spróbować organizacji takiego Targu? Otóż biorąc pod uwagę dużą popularność i tradycję Jarmarków Świątecznych na terenie Muzeum, postanowiliśmy zaproponować wszystkim ich uczestnikom ( zarówno sprzedawcom i kupującym) comiesięczne możliwości nabywania produktów regionalnych i lokalnych o wysokiej jakości od uznanych producentów tych towarów. Należy dodać, że zaprosiliśmy do współpracy laureatów Gal Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Lokalnego, które  organizowało na terenie Muzeum Stowarzyszenie LGD Progres.

Można też zapytać dlaczego Targ Komornicki będzie trwał dwa dni? Otóż pozwoli to na przyjazd znanych producentów z całego kraju m.in. takich jak Józefa Malinowskiego z Rybna czy Andrzeja Pilcha (górala) z Wisły czy też producenta rekomendowanych najlepszych w Polsce "śledzi  po góralsku" z Gilewic (spod Żywca). 

Zamierzeniem naszym też jest promowanie lokalnych producentów warzyw lub innych produktów. Dlatego też apelujemy o udział w naszym Targu Komornickim lokalnych producentów.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.05. 2017 r. mailowo: dwharasimowicz@tlen.pl lub telefonicznie 602 677 734.

Niewątpliwie znaczenie będzie miał fakt, iż wstęp na Targ Komornicki jest bezpłatny co obniży koszty zakupu produktów.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w dniu 20-21.05.2017 r.

 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu LGD Progres


powered by