Pałac już "dostępny"!

Kliknij!

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza wszystkich, a w szczególności osoby  niewidome i niedowidzące na niezwykłą podróż w czasie. Od 11.12.2017 udostępniona jest audiowycieczka po XIX wiecznym pałacu przenosząca zwiedzających w okres dwudziestolecia międzywojennego, czyli w czasy świetności szreniawskiego majątku. Będzie można poznać nie tylko pałacowe wnętrza, ale także historię rodziny Glabiszów, ówczesnych mieszkańców pałacu. Audiowycieczka zrealizowana została w ramach projektu „Pałac dostępny”, dzięki któremu ekspozycja w pałacu została dostosowana do potrzeb zwiedzających z dysfunkcją wzroku. Oprócz audiowycieczki z audiodeskrypcją i komunikatami nawigacyjnymi przygotowano dla nich:

  • wybrane eksponaty dostępne dotykiem,
  • plany tyflograficzne poszczególnych kondygnacji pałacu,
  • tabliczki informacyjne z oznaczeniem przestrzeni w piśmie wypukłym Braille’a,
  • folder informacyjny z w piśmie wypukłym Braille’a.

Projekt sfinansowano przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” na rok 2017.

Zapraszamy na ekspozycję w Pałacu: 

  • od 11.12.2017 grupy zorganizowane po uprzedniej rezerwacji,
  • od 15.02.2018 zwiedzających indywidualnie.


powered by