Owce

Owce to jedne z najwcześniej udomowionych zwierząt gospodarskich (7–10 tys. lat p.n.e.), stwarzające wszechstronne możliwości ich użytkowania. Zostało to dobrze określone w tradycyjnym polskim przysłowiu „Kto ma owce, ten ma co chce”. Tradycyjne kierunki ich użytkowania to produkcja wełny, skór, mięsa baraniego, mleka owczego i obornika. W zależności od położenia akcentu na wyżej wymieniony kierunek użytkowania, jak i warunki klimatyczno-glebowe ich utrzymania wyhodowano na przestrzeni wieków wiele ras, z których kilka prezentujemy w naszym Muzeum.


powered by