Ostatnie pożegnanie

W dniu 30 listopada 2019 r. zmarł 

mgr inż. Janusz Grzelak

Długoletni pracownik w Dziale Głównego Konserwatora Zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Ceniony rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, specjalista w zakresie techniki samochodowej, konserwator i ekspert w dziedzinie przywracania sprawności technicznej zabytkowych pojazdów, silników oraz maszyn oraz biegły sądowy z tej problematyki.

W naszej pamięci pozostanie jako przykład człowieka obdarzonego wysokimi kwalifikacjami zawodowymi,  ujmującym charakterze, wyróżniającej pracowitości i osobowości, skromności i rzetelności. Muzeum poniosło z jego odejściem niepowetowaną stratę.

Żegnając niezawodnego kolegę i współpracownika, rodzinie i bliskim składam w imieniu własnym oraz pracowników Muzeum wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

 

Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

dr Jan Maćkowiak


powered by