Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza grupy szkolne z niepełnosprawnością słuchu do skorzystania z oferty edukacyjnej. Oferujemy różnorodne tematycznie lekcje muzealne  dla dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej. Zajęcia prowadzimy na ekspozycji w kontakcie z eksponatami muzealnymi. Uwieńczeniem każdego spotkania jest część interaktywna aktywizująca uczestników. Lekcje muzealne są świetnym sposobem na poznanie historii polskiej wsi i naturalnych sposobów pozyskiwania żywności. 

Nie dysponujemy tłumaczem na język migowy, ale zachęcamy do przyjazdu z własnym.


powered by