Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup regałów

Postępowanie nr sprawy DA.271.06.2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw /usług/ objętych zadaniem pn.: "DOSTAWA REGAŁÓW".

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by