Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont dachu

Postępowanie nr sprawy DA.271.04.2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: REMONT POKRYCIA DACHU STODOŁY OLENDERSKIEJ.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

 
 

powered by